De potentiële impact van klimaatverandering en de locaties van de ADAPT partners (© ESPON; Origin of data: ESPON EGTnCmap, www.espo.eu; De interpretatie van ESPON materiaal komt niet noodzakelijk overeen met de mening van het ESPON 2020 Monitoring comité).

 

Aardappel is een van de meest belangrijke voedselgewassen wereldwijd. Een grote uitdaging is zijn gevoeligheid voor omgevingsstressen. Als gewas dat oorspronkelijk uit een gematigd klimaat komt, zijn aardappelen gevoelig voor hitte en droogtestress. Hitte en droogtestress hebben beide een sterke impact op de ontwikkeling van aardappelknollen. Aardappelknollen zijn ook erg gevoelig voor natte bodems. Hitte en droogtestress kan opbrengst tot 70% verminderen en daarnaast kan ook de kwaliteit van de knollen verminderen door bijvoorbeeld doorwas, wat nog meer verlies van opbrengst tot gevolg kan hebben (FAOSTAT, 2017). Overstromingen kunnen een complete oogst vernielen binnen een a twee dagen. ADAPT onderzoekt basismechanismen van aanpassing aan gecombineerde stress; hitte/droogte stress en overstroming in de aardappel.

Aanpassing aan stress vereist verandering in het metabolisme van de plant, dat wordt gereguleerd door verschillende processen in de plant. Sommige van deze processen zijn reeds bekend in modelplanten De geautomatiseerde fenotyperingstechnologie (HTP) en nieuw ontwikkelde reporterplanten worden gebruikt om de dynamiek van complexe signaalroutes en de moleculaire mechanismen van stressadaptatie in aardappelen te bestuderen.