Skupni potencialni vpliv podnebnih sprememb in lokacije partnerjev ADAPT (© ESPON; Izvor podatkov: ESPON EGTnCmap, https://www.espo.eu; Razlaga gradiva ESPON ne odraža nujno mnenja nadzornega odbora ESPON 2020).

 

Krompir je ena najpomembnejših poljščin na svetu. Glavna ovira za zagotovitev stabilnega pridelka krompirja je njegova občutljivost na stresne dejavnike okolja. Kot poljščina prilagojena hladnemu podnebju je še posebej občutljiv na vročino in sušo, ki močno vplivata na razvoj gomoljev. Gomolji so zelo občutljivi tudi na mokra tla. Vročinski in sušni stres lahko zmanjšata pridelek do 70 % in povzročita sekundarno rast gomoljev, kar vodi v nadaljnje izgube zaradi upada kakovosti gomoljev (FAOSTAT, 2017). Tudi poplave lahko v enem ali dveh dneh popolnoma uničijo celotno letino. ADAPT bo identificiral osnovne molekularne mehanizme prilagajanja krompirja na kombinacije vročine, suše in poplav.

Privajanje na stres zahteva reprogramiranje presnove rastlin, kar sprožijo različne signalne poti. Že za modelne rastline, kot je Arabidopsis, je na voljo le omejeno znanje o poteh signalizacije ki se sprožijo pri kombinacijah stresov, za krompir pa znanja skoraj ni. Za razumevanje dinamike kompleksnih signalnih in odzivnih mehanizmov bomo uporabili visoko zmogljivo fenotipizacijo (HTP) in nove reporterske rastline s senzorji pri katerih bomo lahko v živo opazovali odzive celične signalizacije.