Generalni pristop itemelji na kombinaciji molekularne biologije, fiziologije stresa, sistemske biologije in analitike z inženiringom in molekularnim žlahtnenjem.

Za spremljanje fizioloških in morfoloških sprememb v protoplazmi, ki jo bodo izbrali žlahtnitelji, bomo uporabili tehnologiji visoko zmogljive fenotipizacije (HTP) in slikovne obdelave.

Nove reporterske linije bomo uporabili za odkrivanje dinamičnih sprememb v odločilnih signalnih poteh, multiomične metode pa kot nepristranske visokozmogljive pristope za začetno presejalno določanje pomembnih lastnosti.

Ti podatki bodo uporabljeni v analizi in modeliranju masovnih podatkov za določanje novih pomembnih lastnosti, ki bodo nato podrobno okarakterizirane, da se potrdi njihova potencialna uporaba pri izboljšanju rastlin.