Ogólne podejście opiera się na połączeniu doświadczenia z dziedzin biologii molekularnej, fizjologii stresu, biologii systemowej i analityki z ekspertyza specjalistów w dziedzinie inżynierii i hodowli molekularnej.

 

 

Wysokoprzepustowe fenotypowanie (HTP) i technologie bioobrazowania będą wykorzystane do obserwacji zmian fizjologicznych i morfologicznych w plazmie zarodkowej odmian ziemniaka wybranych przez hodowców.

 

 

Nowatorskie rośliny reporterowe zostaną wykorzystane do wykrywania dynamicznych zmian w decydujących szlakach sygnałowych, a technologie „omiczne” będą wykorzystane do wstępnej, bezstronnej oraz wysokowydajnej identyfikacji potencjalnie pozytywnych cech ziemniaka poprzez zastosowanie metody „strzału na ślepo” (shotgun approach).

 

 

Wyniki badan zostaną wykorzystane w analizie i modelowaniu dużych zbiorów danych do identyfikacji nowych głównych cech, które zostaną szczegółowo scharakteryzowane w celu potwierdzenia ich potencjalnego wykorzystania w ulepszaniu roślin.