Nasze podejście eksperymentalne – Skala czasowa i pakiety robocze (WP)

 


 

Plan pracy projektu ADAPT jest podzielony na sześć pakietów roboczych.

 

 

WP1 ma na celu opracowanie wysokorozdzielczych metod fenotypowania w warunkach polowych i szklarniowych do analizy fizjologicznych i molekularnych odpowiedzi na połączone warunki stresu środowiskowego. We współpracy z hodowcami w różnych lokalizacjach europejskich zostaną przeprowadzone próby terenowe z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, takich jak: Mobile Field Explorer (monitorowanie wzrostu i rozwoju roślin za pomocą czujników do trójwymiarowego modelowania roślin - LIDAR), kamera hiperspektralna (monitorowanie wydajności fotosyntezy), czy czujnik podczerwieni (monitorowanie transpiracji).

 

 

WP2 użyje samodzielnie rozwiniętych specjalistycznych metod oraz technik o wysokiej przepustowości do identyfikowania zmian morfologicznych, fizjologicznych i molekularnych, które determinują odporność ziemniaka zarówno na pojedyncze stresy (powódź, upał i suszę), jak i kombinacje tych stresów.

 

 

WP3 przygląda się rozwoju bulw, jadalnej części rośliny, który jest zazwyczaj wyłączany w warunkach stresu środowiskowego, takiego jak stres cieplny lub susza. Będziemy opierać się na naszych wcześniejszych badaniach nad rozwojem bulw i będziemy dążyć do określenia strategii zwiększania odporności na zmiany klimatu przy użyciu naturalnie występujących odmian ziemniaka oraz z wykorzystaniem genomiki funkcjonalnej.

 

 

WP4 bada wczesne szlaki sygnałowe, które regulują zmiany molekularne i fizjologiczne wymagane do przetrwania roślin w warunkach stresowych. W tym celu opracujemy rośliny reporterowe z czujnikami do wysokoprzepustowego monitorowania w czasie rzeczywistym dynamicznych zmian w sygnalizacji stresu.

 

 

WP5 wykorzysta wcześniejszą wiedzę i dane wygenerowane w ramach projektu do zasilania metod modelowania matematycznego i analizy dużych zbiorów danych w celu identyfikacji nowych regulatorów molekularnych i sygnatur fizjologicznych związanych z wydajnością produkcji ziemniaka w warunkach polowych. Dostarczymy również zestaw narzędzi ułatwiających praktyczne wdrażanie technologii opracowanych w czasie trwania projektu ADAPT.

 

 

WP6 zapewnia ukierunkowane i efektywne wykorzystanie i wdrożenie wyników projektu oraz ich komunikację i rozpowszechnianie wśród różnych odbiorców docelowych. W tym celu wyniki są weryfikowane poprzez ścisłą współpracę między partnerami naukowymi i przemysłowymi. Zainteresowane strony i użytkownicy końcowi odniosą korzyści z dobrze zaprojektowanego planu wdrożenia oraz jasnej strategii komunikacji i rozpowszechniania informacji dotyczących przebiegu badan..