„Opracowanie nowych strategii dostosowania ziemniaka 

do przyszłych trudnych warunków klimatycznych”

Projekt ADAPT określi molekularne i fenotypowe reakcje ziemniaków na połączone warunki stresu środowiskowego, takich jak upał, susza i powodzie, które ze względu na zmianę klimatu coraz bardziej zagrażają plonom ziemniaka.

Wychodząc z mechanistycznego zrozumienia reakcji roślin ziemniaka na wyżej wymienione warunki stresowe, dążymy do zidentyfikowania nowych odmian hodowlanych i dopasowania istniejących odmian ziemniaka do określonych warunków środowiskowych.

Wiedza z naszych badań dotrze bezpośrednio do najbardziej istotnych uczestników rynku ziemniaka, wnosząc wkład w programy hodowlane oraz kierując rozwojem technologii w celu poprawy strategii zarządzania uprawami. Pierwszym krokiem w tym kierunku było opracowanie przez NIB mapa wiedzy o stresie, która ma na celu zebranie naszej wiedzy o mechanizmach leżących u podstaw reakcji roślin na stres, czyli tzw. sieci sygnalizacji stresu. Więcej informacji można znaleźć tutaj... ski.nib.si-stress_knowledge_map